Thursday, September 2, 2010

TAK!

tak layak! + tak suke! + tak sesuai !+ tak minat! + tak mahu! + tak ingin !
p/s : jiwa kacau

No comments: